Тендери велике вредности: добра

__________________________________________________________

03.03.2020.   Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр.3/2020

21.02.2020.    Одлука о додели оквирног споразума за ЈН бр.3/2020

17.01.2020     Poziv za podnošenje ponude JN 3/2020 

17.01.2020     Konkursna dokumentacija

17.01.2020     OB.1.4 obrazac ponude sa strukturom cene JN 3/2020

_________________________________________________________

08.05.2020.   Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН бр.2/2020

27.04.2020.   Одлука о додели оквирног споразума ЈН бр. 2/2020

09.03.2020.  Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр.2/2020

                     Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр.2/2020

                     Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

                    

26.02.2020.  Одлука о додели оквирног споразума за ЈН бр.2/2020

                     Ранг листа понуђача за ЈН бр.2/2020

                     Одлука о обустави поступка за ЈН бр.2/2020

 

24.01.2020    Питања и одговори у вези конкурсне документације       

                      1. Додатно објашњење

                      2. Питање и одговор бр.2

                      3. Питање и одговор бр.3

                      4.Додатно обј.бр.4 за ЈН бр.2/2020 

                      5.Додатно обј. бр.5 за ЈН бр.2/2020

                      6.Додатно обј. бр.6 за ЈН бр.2/2020

                      7.Додатно обј. бр.7 за ЈН

                      8. Обавештење за ЈН бр.2/2020

                      9. Обавештење бр.2 за ЈН бр.2/2020

                     10. Обавештење- одговор 

 

22.01.2020     Измена 1. ЈН бр. 2/2020 Медицинска помагала/РФЗО

                       ОБ.1.4 образац понуде са структуром цене ЈН бр.2/2020

                      Техничка спецификација са ценовником ЈН бр.2/2020 

17.01.2020     Poziv za podnošenje ponude JN 2/2020 Medicinska pomagala

17.01.2020     Konkursna dokumentacija

17.01.2020     OB. 1.4 obrazac ponude sa strukturom cene JN 2/2020

17.01.2020     Tehnička specifikacija sa cenovnikom JN 2/2020

__________________________________________________________

03.03.2020.   Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН бр.1/2020

03.03.2020.   Обавештење о обустави поступка за ЈН бр.1/2020

21.02.2020.    Одлука о обустави поступка за ЈН бр.1/2020

21.02.2020.    Ранг листа за ЈН бр. 1/2020

21.02.2020.    Одлука о додели оквирног споразума за ЈН бр. 1

17.01.2020     Poziv za podnošenje ponuda JN 1/2020 Lekovi liste D

17.01.2020     Konkursna dokumentacija

17.01.2020     OB.1.4 obrazac ponude sa strukturom cene JN 1/2

____________________________________________________________

____________________________________________________________

25.02.2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN br.2/2019

25.02.2019. Obaveštenje o obustavi postupka JN BR.2/2019

 

14.02.2019. Odluka o obustavi postupka JN.br.2/2019

14.02.2019. Rang lista JN br.2 Medicinska pomagala

14.02.2019  Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.2 Medicinska pomagala 

 

01.02.2019. Izmena 2. za JN br.2/2019-Medicinska pomagala/RFZO

01.02.2019. Konkursna dokumentacija za JN br. 2/2019

01.02.2019. Obrazac 1.4. obrazac ponude sa strukturom cene JN br.2/2019

01.02.2019. Tehnička specifikacija sa cenovnikom JN br.2/2019

 

15.01.2019. Izmena 1  za JN br.2/2019

15.01.2019. Konkursna dokumentacija za JN br.2/2019

15.01.2019. Ob.1.4. obrazac ponude sa strukturom cene za MP JN br.2/2019

15.01.2019. Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za MP JN br.2 /2019

______________________________________________________

11.01.2019. Poziv za podnosenje ponuda JN 3/2019

11.01.2019. OB.1.4.obrazac ponude sa strukturom za JN 3/2019

11.01.2019. Konkursna dokumentacija  JN 3/2019

14.02.2019.  Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.3/2019

25.02.2019   Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma JN br.3/2019

____________________________________________________________

11.01.2019. Tehnicka cpecifikacija sa cenovnikom JN 2/2019

11.01.2019. Poziv za podnosenje ponude JN 2/2019

11.01.2019. OB. 1.4.obrazac ponude sa strukturom cene za JN 2/2019

11.01.2019. Konkursna dokumentacija JN 2/2019

________________________________________________________________

11.01.2019. Poziv za podnosenje ponude JN 1/2019

11.01.2019. OB. 1.4.obrazac ponude sa strukturom cene za D listu JN 1/2019

11.01.2019. Konkursna dokumentacija JN 1/2019

14.02.2019. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma JN br.1 Lekovi liste D

14.02.2019. Rang lista JN br.1 Lekovi liste D

25.02.2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN br.1/2019.

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10.04.2018 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN br.4/18

27.03.2018 Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.4/2018

16.03.2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN br.4/2018

 

                   Konkursna dokumentacija JN br.4/2018

                   Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Med.pomagala JN br.4/2018

_________________________________________________________

15.03.2018 Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma JN br.2/2018

                   Obaveštenje o obustavi postupka JN br. 2/2018

15.03.2018. Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma JN br.1/2018

 

28.02.2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.2/2018

                    Rang lista za JN br.2/2018

                    Odluka o obustavi postupka JN br.2/2018

 

28.02.2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.1/2018

                    Rang lista za JN br.1/2018

 

29.01.2018. Druga izmena konkursne dokumentacije za JN br.2/2018

                    Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala

                    Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala 

                 

 26.01.2018.Izmena konkursne dokumentacije za JN br.2/2018

                   Konkursna dokumentacija

                   Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala

                   Obrazac 1.4.Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala

                   

24.01.2018.  Poziv za podnosenje ponuda JN br.2/2018

                     Konkursna dokumentacija

                     Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala

                     Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala

24.01.2018.  Poziv za podnosenje ponuda JN br.1/2018 

                     Konkursna dokumentacija

                    Tehnicka specifikacija sa cenom za lekove liste D / RFZO

                    Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za lekove liste D / RFZO

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

07.04.2017.  Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporzumu

27.03.2017.  Rang lista ponudjaca za Medicinska pomagala

27.03.2017.  Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN5/2017

16.03.2017.  Obrazac 1.4. - Obrazac ponude sa strukturom cene

16.03.207.    Konkursna dokumentcija JN br.5/2017-Medicinska pomagala

16.03.2017.   Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez  objavljivanja poziva

                        za podnisenje ponuda JN br.5/2017

_______________________________________________________________________

15.03.2017. Obavestenje o obustavi JN br.2/2017

15.03.2017. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 2/2017 - Medic. pomagala

15.03.2017. Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu JN 1/2017 - D lista 

 

03.03.2017. Odluka o obustavi postupna JN br.2/2017-RFZO
                    Rang lista za JN br.2/2017-RFZO

                     Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN.br.2/2017-RFZO

03.03.2017.Rang lista za JN.br.1/2017-RFZO

                  Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN.br.1/2017-RFZO

20.02.2017.  Pitanje i odgovor

                      JN br.1/2017 - Lekovi liste D/RFZO

09.02.2017. Izmena JN br. 1 Lekovi liste D/RFZO

                     Izmena Konkursne dokumentacije JN br.1/2017

 

09.02.2017.Izmena JN br. 2. Medicinska pomagala/RFZO

                   Izmena Konkursne dokumentacije JN br.2/2017

                  Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala/RFZO - izmenjena

Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala/RFZO - izmenjen


30.01.2017.Izmena JN br. 2. Medicinska pomagala /RFZO

                  Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala/RFZO - izmenjena

                  Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala/RFZO - izmenjena 

 

26.01.2017.Poziv za podnosenje ponude JN 2/2017

                   Konkursna dokumentacija JN 2/2017

                  Tehnicka specifikacija sa cenovnikom za Medicinska pomagala/RFZO

                  Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Medicinska pomagala/RFZO

26.01.2017.Poziv za podnosenje ponude JN 1/2017

                   Konkursna dokumentacija JN 1/2017

                    Tehnicka specifikacija sa cenom za Lekove liste D/RFZO

                  Obrazac 1.4. Obrazac ponude sa strukturom cene za Lekove liste D/RFZO 

_______________________________________________________________________________

 

18.04.2016

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

08.04.2016.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN 4/2016

 31.03.2016. 

 Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

 

30.03.2016.

Obavestenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JN br.4/2016 Medicinska pomagala

Konkursna dokumentacija za JN br.4/2016

Tabela za Medicinska pomagala

 

 

 25.03.2016

Obavestenje o zakljucenom sporazumu JN br. 1/2016

Obavestenje o obustavi postupka JN br.1/2016

Obavestenje o zakljucenom sporazumu JN br. 2/2016

Obavestenje o obustavi postupka JN br. 2/2016

 

 18.03.2016.
Odluka o izmeni Odluke o dodeli okvirnog sporazuma JN br.2 Medicinska pomagala

Izmena Rang liste ponudjača JN br.2 Medicinska pomagala

___________________________________________________________________ 

11.03.2016.

Odluka o obustavi postupka za JN br.1 lista D

Odluka o obustavi postupka za JN br.2 Medicinska pomagala

____________________________________________________________________ 

 10.03.2016.


Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN br.2 Medicinska pomagala

Partije za koje se ne zaključuje sporazum JN br.2 Medicinska pomagala

Rang lista ponudjača JN br.2 Medicinska pomagala

  ___________________________________________________________________

 10.03.2016.

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JN  br.1 lista D

Partije za koje se ne zaključuje sporazum JN br.1 lista D

Rang lista ponudjača JN br 1 lista D

 ________________________________________________________________________________

 05.02.2016.


Poziv za podnošenje ponuda JN.br 1 lista D -izmenjen

Konkursna dokumentacija - izmenjena

Tabela- Lekovi liste D - izmenjena

Питања и одговори

Питање 1

__________________________________________________________________________________________________ 

03.02.2016.


Poziv za podnošenje ponuda za JN br.2-Medicinska pomagala RFZO

Konkursna dokumentacija za JN br.2

Cenovnik Medicinskih pomagala

Tabela-Medicinska pomagala RFZO

PITANNJA I ODGOVORI

Pitanje 1. 

Pitanje 2.
_________________________________________________________________________________________________

03.02.2016.


Poziv za podnošenje ponuda za JN br.1 - D lista RFZO

Konkursna dokumentacija za JN br.1

Tabela-lekovi liste D RFZO

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

17.03.2015.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN br. 3-2015

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br.3-2015


 

 

17.03.2015.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN br.2-2015

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br.2-2015


06.03.2015.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN br.1-2015

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br.1 


 19.02.2015.

Odluka o dodeli ugovora za JN br.3-2015.

Rang lista ponudjaca za JN br.3-2015.

Partije za koje se ne zakljucuje ugovor za JN br.3-2015.


19.02.2015.

Odluka o dodeli ugovora za  JN br.2-2015.

Rang lista ponudjaca za JN br.2-2015.

Partije za koje se ne zakljucuje ugovor za JN br.2-2015.


04.02.2015.

Odluka o dodeli ugovora za JN 1/2015

Partije za koje ne zaključuje ugovor za JN 1/2015

Rang lista ponuđača za nabavku lekova Lista A i A1/RFZO za JN 1/2015 


 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju  za JN br.3/2015

27.01.2015.

Odgovor 1


21.01.2015.

JN br. 3-2015

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija za JN br. 3-2015

Tabela 1 - Cenovnik Medicinskih pomagala

Tabela 2 - Medicinska pomagala/RFZO

 


 

21.01.2015.

JN br.2-2015

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija za JN br. 2-2015

Tabela 1 - Cenovnik lekova Lista D

Tabela 2 - Lekovi Lista D/RFZO

 


  09.01.2015.

JN br. 1-2015

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija za JN br.1-2015

Tabela 1 - Cenovnik lekova Lista A i A1

Tabela 2 - Lekovi Lista A i A1


08.12.2014.

Prethodno obaveštenje