САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе или саветнику за заштиту права пацијената.

Саветник за заштиту права пацијената на територији града Чачка је дипломирани правник Милена Браловић, адреса, ул. Жупана Страцимира бр. 2, канцеларија број 4, у приземљу,

Контакт телефон: 032/309-069,

Саветник за заштиту права пацијената у општини Ивањица је дипломирани правник Биљана Видић, адреса, ул. Венијамина Маринковића 1, канцеларија број 27, други спрат,

Контакт телефон: 032/664-760,

Саветник за заштиту права пацијената у општини Лучани је дипломирани правник Милијанка Пантелић, адреса, ул. Југословенске армије број 5, канцеларија 13, први спрат,

Контакт телефон: 032/515-0613