Финансијски план

 

2024.

 -ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (преузмите у pdf формату)

 

 2023.

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТРЕЋА ИЗМЕНА ( преузмите у pdf формату)

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДРУГА ИЗМЕНА (преузмите у pdf формату)

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  ПРВА ИЗМЕНА (преузмите у pdf  формату)

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ( преузмите у pdf формату)

 - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ( преузмите у pdf формату)

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - ДОПУНА (преузмите у pdf формату)

 

 2022.

 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  ( преузмите у pdf формату )

-   ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПРВИ РЕБАЛАНС  ( преузмите у pdf формату )

-   ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН- ДРУГИ РЕБАЛАНС  ( преузмите у pdf формату)

-  План јавних набавки  ( преузмите у pdf формату )

-  План јавних набавки - допуна  (  преузмите у pdf формату )

 2021.

- Финансијски план-ребаланс ( преузмите у pdf  формату )

- Финансијски план ( преузмите у pdf формату ) 

- План јавних набвки ( преузмите у pdf формату )

 2020.

-Финансијски план (преузмите у pdf формату)

2019  

- Одлука о усвајању (  преузмите у pdf формату )

- Ребаланс финансијског плана ( преузмите у pdf формату )

- Финансијски план      (  преузмите у pdf формату )

- План јавних набавки   ( преузмите у pdf формату )

2018.

- Други ребаланс финансијског плана ( преузмите у pdf формату )

- Ребаланс финансијског плана  ( преузмите у pdf формату )

- Финансијски план  ( преузмите у pdf формату )

- План јавних набавки  ( преузмите у pdf формату )

2017.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План јавних набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2016.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План јавних набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2015.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2014.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2013.

- Финансијски план, ребаланс други (преузмите у .pdf формату)

- Финансијски план, ребаланс (преузмите у .pdf формату)

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)